لینک های دسترسی

چهار عملۀ يک کشتي در نايجريا اختطاف شدند


مقامات حکومت نايجريا ميگويند اختطاف کنندگان چهار عملۀ يک کشتي تدارکاتي ناروي را در خارج سواحل نايجريا گروگان گرفته اند.

مقامات گروگانان را دو کارگر نارويژي و دو کارگر اوکرائيني معرفي کرده اند. طبق گزارش يکي از اسراي نارويژي، کپتان کشتي است.

وزارت خارجۀ ناروي ميگويد اختطاف ها ديشب وقتي رخ داد که اختطاف کنندگان به کشتي موسوم به Northern Comradeداخل شدند.

يک سخنگوي شرکتي که کشتي را اداره ميکند ميگويد اختطاف کنندگان تا بحال در بدل رهائي گروگانان تقاضاي پول نکرده اند.

اختطاف کنندگان هنوز چهار گروگاني را که هفتۀ گذشته در دو واقعۀ جداگانه اختطاف کرده بودند، آزاد نکرده اند.

XS
SM
MD
LG