لینک های دسترسی

تکان ملل متحد در مورد استرداد پناهنده گان ازبک توسط قرغزستان


نمايندگي پناهندگي ملل متحد در مورد مسترد نمودن پنج پناهندهٌ ازبک ، که بعد از تاديب خونين در جريان مظاهرات ضد حکومت در انديجان، از ازبکستان فرار نموده بودند، شديداَ تکان خورده است.

(انتونيو گوتيريز) کمشنر عالي ملل متحد براي پناهنده گان مي گويد اين يک تخطي فوق العاده جدي از پيمان بين المللي پناهنده گي ميباشد که، برگشت اجباري پناهنده گان را تحريم قرار داده است.

(گوتيريز) گفت آنچه بيشتر نا راحت کننده است اينست که به چهار تن اين پناهنده گان از جانب ملل متحد اجازهُ پناهنده گي داد ه شده بود، و نفر پنجم آن خواستار پناهنده گي شده بود. وي گفت قرغزستان در محافظت اين پناهنده گان ناکام شده است.

اين پنج نفر در جملهُ پنجصد پناهندهٌ بود که به تعقيب تشدد ماه مي سال ۲۰۰۵ از ازبکستان فرار کردند، و از طريق ملل متحد به کشور هاي مختلف پناهندگي حاصل نمودند.

ملل متحد از حکومت ازبکستان خواسته است تا حقوق بشري و اساسي اين پنج پناهنده را تضمين نمايد.


XS
SM
MD
LG