لینک های دسترسی

هدايت اسرائيل در مورد توسعهُ حملات در لبنان


ايهود المرت صدراعظم اسرائيل به قواي نظامي هدايت داده است تا توسعۀ حملات زميني خود را عليه جنگجويان حزب اله در جنوب لبنان آغاز نمايند.

(مارک رگيڤ) سخنگوي وزارت خارجهٌ اسرائيل اين تصميم حکومت را تائيد نمود. وي گفت حملات زميني ، راه حل سياسي را در زمينه تحريم نمي نمايد، ولي مقامات رسمي مي گويند (ايهود المرت) با مذاکرات براي آتش بس به پشتيباني ملل متحد، رضايت نداشت.

در جنگ هاي اخير، طيارات جنگي اسرائيلي حملات تازه را در سراسر لبنان به راه انداخته، يک منطقهٌ شيعيان را در حومهُ شهر بيروت، و اهداف مظنون ديگر حزب اله را در نزديکي سرحد سوريه بمبارد نمود. مقامات لبناني مي گويند در اثر اين حملات حد اقل چهارده نفر کشته شده است.

تلويزيون حزب اله گذارش داد که جنگجويان يک قايق گزمه اسرائيل را در آب هاي نزديک شهر جنوبي (صور) لبنان تخريب نموده است، ولي قواي اسرائيلي آنرا تکذيب نموده است.

شبکه هاي تلويزيون عربي مي گويند در جريان تصادمات با حزب اله يک عسکر اسرائيلي کشته و حد اقل يک تن ديگر شديداً زخمي گرديده است.

همچنان امروز نيز حزب اله راکت هاي را بر اسرائيل پرتاب نمود که حد اقل دو نفر را زخمي ساخت.

XS
SM
MD
LG