لینک های دسترسی

کشته شدن سه عسکر امريکائي  قواي اهتلاف  ومرگ يک عسکر برتانوي  ناتو در افغانستان


سه عسکر امريکائي قواي اهتلاف برهبري ايالات متحده دريک نبرد با افراطيون در شمال شرق اقغانستان کشته شده اند و يک عسکر برتانوي ناتو در ولايت جنوبي هلمند افغانستنان مرده است . قواي اهتلاف برهبري ناتو در افغانستان ميگويد اين واقعه زماني رخ داد است که عراده نظامي تحت مراقبت تخنيکي عادي قرارداشت و کدام عمل خصمانه اي بعمل نيامد . مليت اين عسکر ناتو در هلمند برتانوي خوانده شده است ..

بروز جمعه سه عسکر ايالات متحده در يک نبرد با شورشيان طالب در ولايت شمال شرق افغانسنتان کشته شدند . دگرواال تام کولينز سخنگوي نظامي ايالات متحده گفت سه عسکر ديگر ايالات متحده و يک افغان در اين حمله زخمي شده اند . او در باره تلفات و ضايعات در بين تندوران چيزي نگفت .

قبل بر اين واقعات ، قواي اهتلاف برهبري ناتو گفت يک منفجر کننده اي انتحاري بم موتر حامل بم خودرا بيک قافله از عراده هاي عسکري در ولايت جنوبي قندهار کوبيد و يک عسکر ناتو را کشت .

قواي ايالات متحده ميگويد عساکر امريکا ئي و افغان حين حمله در جنوبشرق افغانستنان سه عضو القاعده را کشته اند .

مامورين ميگويند هدف عمليات در ولايت خوست يک عضو القاعده بود که در گذشته در بم گذاري هاي کنار جاده دست داشته است . مامورين گفتند در اين حمله سه تن مظنون بازداشت شدند .

در سال جاري بيش از يک هزار نفر در خشونت ها کشته شده اند . ازهنگامي که درپايان سال ۲۰۰۱ طالبان ازقدرت خلع شدند اين بيشترين رقم را ميسازد .


XS
SM
MD
LG