لینک های دسترسی

همکاري  ايالات متحده ، بريتانيا و پاکستان براي تعين حجم توطهه  براي دهشت افگني


مقامات در ايالات متحده ، بريتانيا و پاکستان مصروف کشف جميع عناصر ذيدخل در توطهه منفجرساختن طيارات مسافربر به ايالات متحده اند .

مامورين برتانوي و پاکستاني تا کنون زياده از ۳۰ تن مظنون به پلان گذاري انفجارات در درداخل طياره هاي تجارتي اي را بازداشت کرده اند که از بريتانيا به ايالات متحده پرواز مي کنند. مامورين ميگويند مظنونين آماده بودند تا در هفته آينده دست بکار گردند.

مامورين پاکستاني ابراز عقيده مي کنند که يکي از مظنونين عمده در اين توطهه ، رشيد رئوف ، تبعه بريتانيا ، با القاعده در افغانستان ارتباط داشته است .

حکومت بريتانيا دارائي هاي نقدي ۱۹ تن از جمله ۲۴ مظنون بازداشت شده را، که بسياري از آنها برتانوي هاي پاکستناني الاصل اند ، ضبط کرده اند . يکي از اين مظنونين بعدد تر رها شده است .

مامورين ضددهشت افگني ايالات متحده ميگويند به صد ها تن از افراد پليس فدرالي يا « اف بي آي » درجستجوي ارتباطات محتمله توطهه گران با عناصري در ايالات متحده اند ، بشمول تيلفون هاي که آنها محتمالاً به افرادي در ايالات متحده کرده اند .

يک اهتلاف از گروه هاي مسلمان دربريتانيا امروز شنبه اظهارداشته است که مشي خارجي بريتانيا در عراق و لبنان به خرمن افراط جوئي و تهديد به اهالي ملکي آتش مي زند . اين اهتلاف در يک نامه سرگشاده ه به توني بلير صدراعظم بريتانيا، از او تقاضا کرده اند حکومت او براي مبارزه عليه د هشت افگني سعي بيشتر کند، و اما در عين حال افراد بي تقصير ملکي را هدف قرار ندهد .


XS
SM
MD
LG