لینک های دسترسی

نشر اولين تصاوير  کاسترو  بعد از مريضي او در کيوبا


اولين دسته از تصاوير فيدل کاسترو رئيس جمهور کيوبا ازهنگام وقوع مريضي او در دوهفته قبل ، امروز يکشنبه درروز نامه « جوانان کمونست کيوبا» نشر شده است .

کاسترو در بيانيه اي که همزمان با نشر تصاويرش تحريرداشته گفته است : براي همه کسانيکه که به صحت من علاقمند اند، وعده ميدهم که براي آن مبارزه خواهم کرد . »

گرانما ، روزنامه دولتي کيوبا بروز شنبه گفت که فيدل کاسترو در اطاق شفاخانه خود قدم ميزند و حتي به بعضي از امور و کار هاي دولتي رسيدگي مي کند .

امروز يکشنبه مصادف به هشتادمين سالگرد فيدال کاستروست . او خواسته است که مراسم تجليل از آن، تا تاريخ دوم ديسامبر، که مصادف به پنجاهمين سالگرد انقلاب قواي مسلح آن کشور است ، بتعويق افتد .

رهبر کيوبا از هنگاميکه قدرت را بطور موقت به تاريخ ۳۱ جولائي به راول کاسترو برادر خود وااگذارشد تا خود بخاطر خونريزي امعا تحت عمل جراحي قرار گيرد، در ملاي عام ديده نشده است . راول کاسترو نيز در ملاي عام ديده نشده است . .

XS
SM
MD
LG