لینک های دسترسی

اظهارات مامورين بريتانيا مبني بر اينکه حملات بيشتر دهشت افگني انتظار برده مي شود


مامورين بريتانيا ميگويند دهشت ا فگنان ممکن است باز هم در پي حملات برآن کشور باشند هرچند مقامات برتانوي معتقد اند که مظنونين عمده در طرح و توطهه منفجر ساختن مواد منفلقه مايع در طياراتي را که به صوب ايالات متحده پرواز مي کردند ، دستگير کرده اند .

جان رييد وزير داخله بريتانيا امروز يکشنبه در تيلوزيون «بي بي سي» گفت خطر وقوع حمله در بريتانيا هنوز بسيار زياد موجود است .

وزيرداخله بريتانيا اظهار کرد که از موقع حملات هفت جولائي بر وسايط حمل و نقل عامه در لندن ، دست کم چهار توطهه براي حملات دهشت اافگني دفع و عقيم ساخته شده است .

در حال حاضر ۲۳ تن به ظن و شتباه طرح منفجر ساختن مواد منفلقه مايع حين پرواز تا ده طياره شرکت هاي مسافربر از لندن به ايالات متحده دفع و عقيم ساخته شده است .

تحقيق کنندگان در لندن ميگويند مظنوين بروز پنجشنبه بعد ازآن دستگير شدند که يک توطهه کننده در پاکستان از هم دستانش در بريتانيا تقاضا کرد پلان طرح شده را هر چه زودتر عملي سازند .

مامورين پاکستاني نيزچندين مظنون بشمول « رشيد رئوف» يکتن برتانوي را که ملزم به داشتن ارتباطات با القاعده در افغانستان بود ، بازداشت کرده اند .


XS
SM
MD
LG