لینک های دسترسی

زخمي شدن چهار عسکر افغان و چهار عسکر قواي ائتلاف در افغانستان


مقامات نظامي ايالات متحده در افغانستان مي گويند در انفجارات جداگانه در مناطق جنوبي و شرقي کشور چهار عسکر افغان و چهار عسکر قواي ائتلاف زخمي گرديده اند.

يک سخنگوي نظامي مي گويد عساکر قواي ائتلاف زماني زخمي گرديدند که موتر حامل شان در منطقهٌ (خوگياني) ولايت ننگرهار به يک بم کنار جاده اصابت نمود. در مورد هويت و چگونگي زخم آنها، جزئياتي ارائه نگرديده است.

ساعت ها بعدتر ، انفجار مشابه اي در ولايت جنوبي زابل چهار عسکر افغان را در هنگام گزمه زخمي ساخت.

در عين زمان ، حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان، هدايت داده است که در مورد کشته شدن روز پنجشنبۀ هشت افغان به شمول يک طفل، در ولايت کنر توسط قواي ائتلاف به رهبري امريکا، تحقيقات آغاز گردد.

قواي افغاني و ائتلاف به رهبري امريکا مي گويند کشته شدگان مظنونين القاعده بودند، ولي مقامات محلي مي گويند آنها مردمان ملکي بودند که هيچ ارتباطي با شبکهٌ دهشت افگن نداشتند.

XS
SM
MD
LG