لینک های دسترسی

بيانات رئيس جمهور سابق ايران با رابطه به پروگرام ذروي آن کشور


محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران بروز جمعه کشورهاي غربي را به شروع نمودن بحراني در مورد پروگرام ذروي کشورش متهم نمود.

خاتمي در سخنراني اش در پوهنتون ملل متحد در توکيو گفت غني سازي يورانيوم ايران کاملاً براي مقاصد صلح آميز است. اين عالم ديني گفت قدرت هاي بزرگ جهاني با حمايۀ يک کشور با صدها کلاهک ذروي که مقصد او اسرائيل بود در ممانعت ايران از استفاده از تکنالوژي ذروي جهت استحصال انرژي برق، معيارهاي دوگانه را دنبال مينمايد.

ايالات متحده، جرمني و کشورهاي ديگر از جواب ايران در مورد يک سلسله مشوقهاي که جهت توقف فعاليت هاي ذروي پيشنهاد شده بود راضي نيستند. ايران با ضرب الاجل سي و يکم ماه جاري جهت توقف فعاليت هاي غني سازي يورانيوم، يا روبرو شدن احتمالي با تعذيرات اقتصادي سازمان ملل روبروست.

جاپان بزرگترين وارد کنندۀ نفت ايران است.

سداکازو تنيگاکي وزير خارجۀ جاپان در همين نزديکي ها ياد آور شد که حکومت او مخالف شمول نفت در هر نوع تعذير اقتصادي عليه ايران خواهد بود.

نتيگاکي احتياج عظيم جاپان به نفت ايران را خاطر نشان نموده ميگويد توقف اينچنين واردات به کشورش سبب مشکلات برزگي خواهد شد و اين کار به نفع جاپان نخواهد بود.

خاتمي که از سال ۱۹۹۷ تا سال گذشته رئيس جمهور ايران بود در سفرش به جاپان بروز پنجشنبه با جونيچيرو کوييزومي صدراعظم جاپان ملاقات نمود.

خاتمي که نظر به کدر رهبري فعلي در تهران ميانه روتر تلقي ميگردد از کوييزومي خواسته است تا درحل روياروئي فعلي در مسئلۀ ذروي ايران نقشي بازي نمايد. وزارت خارجۀ جاپان ميگويد کوييزومي به خاتمي گفته است که جاپان اميد وار است با ايران همکاري نموده و به ارادۀ جامعۀ بين المللي احترام بگذارد.

در اوايل هفتۀ جاري ايران به يک سلسله مشوقهائيکه از جانب ايالات متحده، فرانسه، برتانيه، روسيه، چين و جرمني پيشکش شده بود رسماً جواب داد. ايران خواستار دور جديد مذاکرات شد اما هيچ نوع علايمي موجود نيست که آنکشور تا ميعاد معينه که بروز پنجشنبۀ آينده به پايان ميرسد، عمل نمايد. (عمر)

XS
SM
MD
LG