لینک های دسترسی

سيلاب ها و آب خيزي در هند صدها نفر را هلاک ساخت.


مقامات هندي ميگويند باران هاي موسمي و سيلاب هاي شديد و آب خيزي در ايالت غربي راجستان آن کشور حد اقل ۱۳۰ نفر را هلاک ساخته است.

مقامات ميگويند غواصان نجات امروز کوشش کردند تا مردم منطقۀ بريمر را در سرحد پاکستان نجات دهند. مامورين ميگويند ساير عملۀ نجات چگونگي خشک کردن آب را که در بعضي قريه ها تا پنج متر ارتفاع دارد، ارزيابي ميکنند.

در کشور نيپال مقامات ميگويند لغزش زمين و باران هاي موسمي حد اقل پنج نفر را کشته است و گمان ميبرند ده ها تن ديگر نيز مرده باشند.

پوليس در منطقۀ اچهام در غرب کتمندو، پايتخت نيپال ميگويد انتظار ندارد که در بعضي نقاط تا روز سه شنبه رفته بتواند. به بسياري از دهکده ها صرف از طريق پاي پياده ميتوان رسيد و در اکثريت اين دهات تلفون وجود ندارند.

XS
SM
MD
LG