لینک های دسترسی

بادامۀ شورش ها در قبال قتل يک رهبر قبايلي در پاکستان پنج نفر مجروح شد.


در جنوب غرب پاکستان در حالي شورش هاي تازه رخ داد که مردم بخاطر قتل روز شنبۀ يک رهبر محبوب مليت پرست بلوچ توسط قواي حکومت، احتجاج ميکنند.

يک اعتصاب وسيع ولايت نا آرام بلوچستان پاکستان را تقريباً مسدود ساخته و اعضاي جبهۀ محالف حکومت در پارلمان خشم شان را بخاطر مرگ نواب اکبر بگتي ابراز داشته اند. آنها حکومت را بقتل يک رهبر سياسي مشروع مخالف حکومت متهم ميکنند.

مقامات حکومتي اين موضوع را تکذيب ميکنند که حکومت عمداً بگتي را بقتل رسانيده است ولوکه اسلام آباد او را بحمايت از حملات دهشت افگني عليۀ تاسيسات دولتي و قواي امنيتي دران ولايت متهم ميکند. آنها گفتند قواي امنيتي بحملات تندرواني پاسخ ميداد که در يک مغاره پنهان شده بودند و نميدانست در داخل مغاره کيست.

مقامات در ولايت بلوچستان ميگويند طي تصادمات بين پوليس و احتجاج کنندگان، در قبال مرگ نواب اکبر بگتي، پنج نفر زخمي شدند. پوليس همچنان سه عضو پارلمان مربوط جبهۀ مخالف حکومت را باتهام تحريک اعتصابات وسيع، توقيف کرد.

بروز يکشنبه، شورش در کويته، مرکز ولايت باعث مرگ حد اقل دو نفر و جراحات يک تعداد بيشتر گرديد. پوليس صدها نفر را توقيف کرد.

هند، رقيب ذروي پاکستان، قتل بگتي را يک ضايعۀ المناک خوانده گفت براي حل و فصل مشکل بلوچستان گفت و شنود لازم است نه قوۀ نظامي.

XS
SM
MD
LG