لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايران در آستانۀ ضرب الاجل ذروي بي اعتناست.


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران دو روز قبل از ضرب الاجل ملل متحد جهت متوقف ساختن فعاليت هاي حساس ذروي ايران، بي اعتنائي خود را ابراز نمود.

آقاي احمدي نژاد امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي در تهران گفت هيچ کس نميتواند مانع پروگرام ذروي مسالمت آميز ايران شود. او همچنان پيشنهاد نمود که در يک پروگرام زندۀ مناظرۀ تلويزيوني در امور جهاني با جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده اشتراک کند.

در واشنگتن، قصر سفيد اين پيشنهاد را کوشش براي منحرف ساختن توجه از فعاليت هاي ذروي ايران خواند.

ايران بروز پنجشنبه با ضرب الاجل شوراي امنيت ملل متحد مواجه ميشود که پروگرام غني سازي يورانيم را متوقف سازد ورنه احتمال دارد عليۀ آن کشور تعزيرات وضع گردد.

بروز دوشنبه يک سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحده در مورد ارادۀ ايران اظهار مايوسيت نمود که ظاهراً ميخواهد از تقاضاي شوراي امنيت سرپيچي کرده و غني سازي يورانيم را ادامه بدهد.

نطاق وزارت خارجه گفت مشوره هاي بين المللي روي يک پاسخ جريان دارد.

جهان غرب ايران را متهم ميسازد که کوشش دارد اسلحۀ ذروي توليد کند. ايران اين اتهام را تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG