لینک های دسترسی

گزارش ها حاکيست که ايران غني سازي يک بستۀ ديگر يورانيم را آغاز کرده است.


گزارش ها حاکيست که ايران با فرارسيدن ضرب الاجل آخر ماۀ آگست ملل متحد، به سر پيچي از قدرت هاي جهاني، به غني سازي يک بستۀ جديد يورانيم آغاز کرده است.

آژانس هاي خبرگزاري و روزنامۀ واشنگتن پوست گزارش ميدهند که ايران به غني سازي يک مقدار کوچک يورانيم آغاز کرده است. آژانس ها و روزنامه ازقول منابع دپلوماتيکي گزارش داده اند که اسم شان افشا نگرديده است.

آژانس هاي خبرگزاري ميگويند اين تازه ترين فعاليت هاي ذروي طي گزارشي به ادارۀ بين المللي انرژي ذروي اطلاع داده خواهد شد و قرار است گزارش در آخر اين هفته منتشر شود.

شوراي امنيت ملل متحد تقاضا ميکند که ايران تا روز پنجشنبه غني سازي يورانيم را متوقف سازد.

مقامات ايراني ميگويند ايران حق دارد يورانيم را غني سازد.

بروز سه شنبه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران گفت شوراي امنيت ملل متحد حق ندارد عليۀ ايران اقدام کند.

اما يک سخنگوي وزارت خارجۀ ايالات متحده گفت اگر ايران تا وقت ضرب الاجل از قطعنامۀ شوراي امنيت پيروي نکند توقع دارد عليۀ آن کشور تعزيرات وضع گردد.

XS
SM
MD
LG