لینک های دسترسی

يک مرد مسلح در عمان يک سياح برتانوي را کشته و شش تن ديگر را زخمي ساخت.


مقامات اردني ميگويند يک مرد مسلح بر سياحان خارجي در عمان گلوله براي کرده يک مرد برتانوي را کشته و شش تن ديگر را زخمي ساخته است.

مقامات ميگويند اين مرد مسلح امروز بعد از گلوله باري در يک محل باستاني محبوب سياحان توقيف شد.

شاهدان عيني ميگويند مرد مسلح حين حمله «الله اکبر» ميگفت.

عيدالفائز، وزير داخلۀ اردن بخبرنگاران گفت اين گلوله باري يک حملۀ جبونانۀ دهشت افگني بود. او مظنون را يک مرد سي و چند ساله معرفي کرده گفت که مستنطقين کوشش ميکنند انگيزۀ اين عمل او را دريابند.

اردن صحنۀ يک بم گزاري سه گانه در هوتل هاي عمان در ماۀ نومبر سال گذشته بود. القاعده در عراق مسؤليت آن حملات را که ۶۰ نفر را هلاک ساخت، بعهده گرفت.

XS
SM
MD
LG