لینک های دسترسی

فتباليست المپيک عراق اختطاف شد.


پوليس در بغداد ميگويد يک بازي کن محبوب فتبال عراق توسط اشخاص ناشناسي اختطاف شده است.

مقامات ميگويند غنيم غُديّر که ۲۲ سال دارد و براي تيم المپيک عراق بازي ميکند و يکي از بهترين بازي کن هاي تيم کلب قواي هوائي بغداد پنداشته ميشود، از منطقۀ الاميل بغداد که دران سکونت دارد، اختطاف گرديد.

مامورين امور ورزشي و ورزشکاران عراقي در ماه هاي اخير هدف اختطاف ها قرار گرفته اند.

در عين زمان، قواي نظامي برتانيه ميگويد امروز از اثر انفجار يک بم کنار جاده در الدير، واقع در شمال بصره، دو عسکر آن کشور کشته و دو تن ديگر زخمي شدند.

قواي نظامي ايالات متحده گزارش داد که بروز يکشنبه چهار عسکر اين کشور در عراق کشته شدند. ازين چهار نفر دو تن در جنگ ها در ولايت غربي الانبار و دو تن ديگر از اثر انفجار بم کنار جاده در بغداد بقتل رسيدند.

همچنان بروز دوشنبه بيانيه اي که در صفحۀ انترنت مربوط گروۀ تندرو سني موسوم به شوراي مجاهدين که با القاعده در عراق ارتباط دارد، منتشر شده اهميت توقيف يک رهبر ارشد القاعده را رد نمود.

XS
SM
MD
LG