لینک های دسترسی

مذاکره کننده عاليرتبه ايران و اتحاديه اروپا با هم مذاکره ميکنند.


علي لاري جاني ، مذاکره کننده عاليرتبه ايران در ويانا عزيمت کرده است تا مذاکراتي روي پروگرام ذروي ايران انجام دهد. اين مذاکرات آخرين چانس تهران براي اجتناب از تعزيرات ملل متحد بر اين کشور است. علي لاري جاني امروز شنبه روي بن بست ذروي ايران با هاوير سولانا ، رئيس مشي خارجي اتحاديه اروپا ، مذاکره ميکند.

قرار بود اين دو ، در اوايل هفتۀ جاري با هم ملاقات مينمودند. ايالات متحده ، روي تعزيرات بر ايران ، بخاطري فشار مياورد که ايران ضرب العجل سي ويکم ماه آگست ملل متحد مبني بر غني سازي يورانيوم را نا ديده گرفت.

ايالات متحده از تمام اعضاي شوراي امنيت توقع دارد تا به تصميم شان براي وضع تعزيرات بر ايران احترام گزارند. ايران ميگويد که غني سازي يورانيوم خود را که براي مقاصد صلح آميز است ، متوقف نخواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG