لینک های دسترسی

هلاکت ۹۴ طالب در قندهار و کشته شدن والئ پکتيا.


مقامات ناتو ميگويند ، قواي ناتو و افغان شب گذشته حدود ۹۴ جنگجوي طالب را در ولايت جنوبي قندهار کشته اند. ناتو ميگويند اين شورشيان در شام شنبه و اوايل امروز يکشنبه ، طي چهار واقعۀ جداگانه کشته شدند. در مورد تلفات عساکر ناتو و افغان گزارشي در دست نيست.

قواي به رهبرئ ناتو ، جهت سرکوب ساختن شورش هاي تازۀ طالبان ، تهاجم بزرگي را در جنوب افغانستان براه اندخته اند. ناتو ميگويد بيش از ۴۰۰ شورشي ، طي يک هفته تهاجم کشته شده اند.

در عين حال ، پوليس ميگويد يک بم گزار انتحاري ، والئ ولايت جنوبئ پکتيا و دو تن از معاونينش را امروز يکشنبه به قتل رسانيد. طي اين حمله ، حد اقل سه تن پوليس نيز کشته شده اند. مقامات ميگويند ، يک مرد که مواد منفجره در کمرش بسته بود بسوي موتريکه در آن والي موجود بوده و آن موتر در بيرون دفترش قرار داشت ، دويده و بم خود را انفجار داد.

XS
SM
MD
LG