لینک های دسترسی

فلسطينيان از يک حکومت وحدت گزارش ميدهند.


رهبران فلسطيني از جناح اعتدالي فتح و گروۀ اسلامي حاکمۀ حماس ميگويند يک حکو مت وحدت را تشکيل ميدهند.

محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطيني و رهبر گروۀ فتح ميگويد به تعقيب ملاقات با اسمعيل هنيه، صدراعظم و رهبر حماس، باين توافق نايل شدند.

يک مشاور آقاي عباس ميگويد، رئيس ادارۀ فلسطيني منحيث اولين قدم اعمار حکومت وحدت حکومت فلسطين را منحل ميسازد.

آقاي هنيه گفته است توقع دارد بحيث صدراعظم باقي بماند.

حماس از ترک خشونت و يا برسميت شناختن اسرائيل که تقاضاي جامعۀ بين المللي است، امتناع ورزيده است. اما گزارش ها حاکيست که توافق ائتلاف باساس يک سند تاريخ ۲۷ جون زندانيان فلسطيني و پلان صلح عربيست که بطور تلويحي اسرائيل را برسميت ميشناسد.

يک سخنگوي حکومت اسرائيل ميگويد حکومت جديد تقاضاها را برآورده ميسازد و عمليۀ صلح نيرو خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG