لینک های دسترسی

رئيس جمهور ايران در آغاز سفر بين المللي بسوي سينيگال حرکت کرد.


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران بسوي کشور سينيگال در غرب افريقا حرکت کرد. اين اولين توقف او در سفر بين المللي اش است که طي آن از کيوبا، وينيزويلا و ملل متحد در شهر نيويارک ديدن خواهد کرد.

توقع ميرود آقاي احمدي نژاد امروز با عبدالايي وادي، رئيس جمهور سينيگال ملاقات کند که در ماۀ جون به تهران سفر کرده بود.

قرار است دو رهبر پروژه هاي مشترک و سرمايه گزاري جديد بين دو کشور را مورد بحث قرار دهند.

رئيس جمهور ايران بعد از بازديد يک روزه اش از سينيگال، جهت اشتراک در کنفرانس سران کشورهاي غير منسلک بسوي هاوانا حرکت خواهد کرد و متعاقباً توقف مختصري در وينيزويلا خواهد نمود.

انتظار ميرود رئيس جمهور ايران هفتۀ آينده در مجمع عمومي ملل متحد بيانيه ايراد کرده و همچنان مشي کشورش را با وسايل نشراتي و رهبران مختلف جهان مورد بحث قرار دهد.

XS
SM
MD
LG