لینک های دسترسی

بش هرنوع تغير در قانون تحقيقات را به چالش گرفت.


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد کانگرس بايد متن قانون تحقيقات مظنونين دهشت افگني را تصويب کند که رئيس جمهور فرستاده ورنه تحقيقات خاتمه مييابد.

آقاي بش طي صحبت امروزي با خبرنگاران در قصر سفيد گفت اگر در قانوني که معيارهاي واضح و بدون ابهام را تعيين ميکند مقررات واضح نباشد، عمال استخباراتي ايالات متحده از استنطاق زندانيان امتناع خواهند ورزيد.

رئيس جمهور در خلال مجادله با مجلس سناي ايالات متحده روي چگونگي روش بمقابل مظنونين دهشت افگني و کشانيدن شان بعدالت، مباحثات و گفت و شنود در مورد استنطاق را بالفاظ تندي بيان کرد.

بروز پنجشنبه يک کميتۀ مجلس سنا پلان او را رد کرده و لايحه اي را تصويب نمود که به زندانيان، نسبت به آنچه رئيس جمهور ميخواهد، حقوق بيشتري ميدهد.

اين لايحه را سناتورهاي عمدۀ حزب مربوط رئيس جمهور ارائه کرده بودند، بشمول سناتور جان وارنر، رئيس کميته. اين لايحه همچنان از حمايت کولن پاول، وزير خارجۀ سابق آقاي بش، بهره مند است.

پاول استدلال ميکند که جهانيان به شک و ترديد در مورد اساسات اخلاقي مبارزه عليۀ دهشت افگني آغاز کرده اند. رئيس جمهور امروز گفت آن استدلال از منطق ناقص نمايندگي ميکند.

XS
SM
MD
LG