لینک های دسترسی

مواصلت عساکر هسپانوي به لبنان آغاز يافت.


مواصلت عساکر هسپانوي به لبنان جهت پيوستن به عمليات قواي حافظ صلح ملل متحد در امتداد سرحد آن کشور با اسرائيل، آغاز يافته است.

مقامات هسپانوي ميگويند يک واحد تقريباً ۵۵۰ نفري که امروز به بندر صور مواصلت کرد در شهر سرحدي مرجعيون لبنان موضع خواهد گرفت.

ملل متحد در نظر دارد در حدود ۱۵ هزار عسکر را در جنوب لبنان مستقر سازد تا عين تعداد عساکر لبناني را که درانجا قرار دارند، تقويت کند. اين عساکر بموجب يک قطعنامۀ ماۀ گذشتۀ ملل متحد که به جنگ ۳۴ روزه بين اسرائيل و حزب الله خاتمه داد، به لبنان اعزام شده اند.

مقامات ملل متحد ميگويند تعداد عساکر ملل متحد در لبنان بايد طي چند روز آينده به پنج هزار نفر برسد. اسرائيل گفته است دران زمان همۀ قواي خود را از لبنان خارج خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG