لینک های دسترسی

انفجارات انتحارئ بم در افغانستان


دو منفجر کنندۀ انتحاري ، برعساکر ايالات متحده و کانادا درافغانستنان حمله کرده دو تن از اهالي ملکي را کشته و حد اقل ۱۴ تن ، بشمول ۶ عسکر را زخمي ساخته اند.

طي حمله اول که در شهر جنوبئ قندهار امروز يکشنبه صورت گرفت ، يک مرد عرادۀ حاوئ مواد منفجرۀ خود را به کارواني از عراده هاي عسکري کاندا تصادم داده و خود و يک تن از اهالي ملکي را بقتل رسانيد. يازده تن ، بشمول سه عسکر ، مجروح شده اند.

ساعاتي بعد تر ، در نزديک کابل يک شخص مهاجم ، در حاليکه يک مقدار مواد منفجره را به بدن خود بسته بود ، در برابر کارواني از عساکر امريکائي شتافته و خود را منفجر ساخت. درين حمله ، يک رهگذر کشته شد و سه عسکر زخمي شدند.

اين انفجارات انتحاري ، در حالي دست داد که قواي ناتو و افغان اعلام کردند که مرحله محاربوي تهاجم برضد طالبان را در جنوب افغانستان موفقانه تکميل کرده و کار اعمار مجدد افغانستان را بزودي شروع خواهد شد. آنها گفتند ، بيش از ۵۰۰ شورشي ، طي دوهفته عمليات ، در جهت راندن قواي طالبان از ساحه ، کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG