لینک های دسترسی

صندوق وجهي بين المللي و بانک جهاني خواستار احياي مذاکرات تجارت جهاني شدند.


رؤساي صندوق وجهي بين المللي و بانک جهاني ميگويند مذاکرات سازمان تجارت جهاني بايد احيا گردد ورنه اقتصاد جهان رو به نزول خواهد شد.

رادريگو دي راتو، رئيس صندوق وجهي بين المللي امروز گفت عدم احياي مذاکرات ممکن است به اقتصادهاي محافظتي منجر گردد که رشد اقتصادي را محدود ميسازد. او همچنان در جلسۀ سالانۀ صندوق وجهي بين المللي در سنگاپور گفت که بلند رفتن قيم نفت و عدم توازن در تجارت جهاني نيز ادامۀ رشد را بمخاطره ميافگند.

دور دوحۀ مذاکرات سازمان تجارت جهاني در ماۀ جولاي روي اختلاف در مورد تجارت محصولات زراعتي سقوط کرد.

پال ولفوتس، رئيس بانک جهاني خواستار مصالحه جهت کمک در احياي مذاکرات شد. او گفت ايالات متحده بايد تقاوي هاي زراعتي را و اتحاديۀ اروپا بايد موانع تجارتي را کاهش دهد. او همچنان از کشورهاي روبانکشاف چون چين، هند و برازيل تقاضا کرد تا تعرفه ها بر اجناس توليد شده را کاهش بدهد.

XS
SM
MD
LG