لینک های دسترسی

چاڤيز در بيانيۀ خود در مجمع عمومي ملل متحد ايالات متحده را ملامت کرد.


هوگو چاڤيز، رئيس جمهور ونزويلا با استفاده از بيانيۀ خود در اجلاس مجمع عمومي ملل متحد، جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده را مکرراً اهريمن و مستبد خواند.

رئيس جمهور ونزويلا از رهبران جهان که در جلسه اشتراک کرده بودند تقاضا کرد تا بمقابل امپرياليزم امريکا مقاومت کنند.

آقاي چاڤيز ايالات متحده را متهم کرد که در صدد کنترول جهان و استثمار منابع آن ميباشد و تقاضاي خود را در مورد اصلاح نظام ملل متحد جهت کاهش آنچه وي نفوذ ايالات متحده خواند، تکرار نمود.

جان بولتن، سفير ايالات متحده در ملل متحد گفت اين چاڤيز، رئيس جمهور ونزويلاست که کوشش ميکند بر ساير کشورها نفوذ داشته باشد. بولتن گفت لفاظي هايي چون گفتار آقاي چاڤيز براي مصالح ونزويلا سازنده نيست.

حکومت بش آقاي چاڤيز را يک عامل بي ثباتي در امريکاي لاتين ميخواند. رهبر وينزويلا واشنگتن را بتوطئه عليۀ او و حکومتش متهم ميکند ولي مقامات ايالات متحده آنرا رد ميکنند.

XS
SM
MD
LG