لینک های دسترسی

بش از همکاري مشرف در جنگ عليۀ دهشت افگني ستايش کرد.


جورج بش، رئيس جمهور از پرويز مشرف، همقطار پاکستاني اش ستايش کرده گفت او يکي از اولين رهبران خارجي بود که به جنگ عليۀ دهشت افگني شامل شد.

آقاي بش اين موضوع را امروزد ر قصر سفيد، بعد از مذاکرات وسيع آنها روي امور بين المللي و منطقوي، بخبرنگاران بيان کرد. رئيس جمهور ايالات متحده گفت ازين گزارش ها متعجب شده که حاکي بود ايالات متحده بعد از حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ تهديد کرده بود اگر پاکستان در جنگ عليۀ دهشت افگني داخل نشود، آن کشور را بمبارد خواهد کرد.

جنرال مشرف، قبل از ملاقات با بش، به تلويزيون سي بي اس گفت ايالات متحده بعد از حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ تهديد کرد که اگر پاکستان در جنگ تحت رهبري ايالات متحده همکاري نکند، پاکستان را بمبارد ميکند. او گفت ريچارد آرمتج، معاون وقت وزارت خارجه اين تهديد را بعمل آورد.

آرمتج ميگويد هيچگاه تهديد نکرده که پاکستان را بمبارد کند ولي پيام محکمي داده و گفت که يا پاکستان باماست و يا مخالف ماست.

جنرال مشرف با جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در جريان صحبت با خبرنگاران از تبصره روي مصاحبۀ سي بي اس امتناع ورزيد. آقاي بش مکرراً از رهبر پاکستان بخاطر توقيف رهبران القاعده در داخل پاکستان ستايش کرده است.

دو رهبر بخبرنگاران گفتند مذاکرات شان صادقانه بود و اعتماد و اطمينان را بين شان تقويه کرده است.

پرويز مشرف گفت واشنگتن و اسلام آباد هردو مشترکاً در صدد توقيف اسامه بن لادن هستند و لازم نيست که استراتيژي و تاکتيک اين مساعي را علناً مورد بحث قرار داد.

XS
SM
MD
LG