لینک های دسترسی

بش: بخش هايي از سند استخبارات افشا خواهد شد.


جورج بش، رئيس جمهور ميگويد بعضي از قسمت هاي سندي در مورد جنگ در عراق و دهشت افگني که بطور غير رسمي افشا شده، بزودي ممکن بايد افشا شود.

آقاي بش گفت او با نتيجه گيري گزارش استخبارات ملي موافق است و دهشت افگنان از اوضاع در عراق سؤ استفاده ميکنند.

گزارش هاي وسايل نشراتي روز يکشنبه در مورد اين مطالعه حاکي بود که مفسرين استنتاج کرده اند که جنگ عراق يک نسل جديد دهشت افگنان اسلاميست را ايجاد کرده و تهديد دهشت افگني جهاني را افزايش داده است.

آقاي بش هرنوع بيانات را که جنگ عراق يک اشتباه بود، رد کرد. او گفت دهشت افگنان فعال بودند و اعمال دهشت افگني قبل از جنگ، بشمول حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ بوقوع ميپيوست.

آقاي بش گفت اين سند چند هفته قبل از انتخابات ماۀ نومبر، بدلايل سياسي افشا شده است.

اين تبصره ها امروز در جريان کنفرانس مطبوعاتي با حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان بعمل آمد.

XS
SM
MD
LG