لینک های دسترسی

افراد مسلح ناشناس در وزيرستان شمالي يک افغان را بقتل رسانيدند.


مقامات پاکستاني ميگويند افراد مسلح ناشناس يک مرد افغان را در منطقۀ قبايلي وزيرستان شمالي بضرب گلوله بقتل رسانيده يادداشتي بجا گذاشته ادعا کردند که او جاسوس امريکا بود.

مقامات محل مقتول را ملنگ جان، يک پناهندۀ افغان معرفي کردند.

جسد او در کوهستانات نزديک شهر ميرعلي کشف شد که افراد قبايلي طرفدار طالبان و جنگجويان القاعده تا سه ماه قبل فعال بودند. دران زمان تندروان قبايلي با قواي امنيتي متارکه اي را امضا کردند.

يادداشتي که بر جسد ملنگ جان نصب شده بود بسايرين هشدار ميدهد که براي امريکائيان کار نکنند. کسي ادعاي مسؤليت نکرده است.

XS
SM
MD
LG