لینک های دسترسی

نامۀ القاعده متذکر شده که رهبري القاعده در منطقۀ قبايلي پاکستان است.


يک گزارش مطبوع حاکيست که اطلاعاتي که در وقت کشته شدن رهبر القاعده در عراق در ماۀ جون از خانه هاي مربوطين القاعده بدست آمده حاکيست که رهبري آن گروه در منطقۀ سرحدي پاکستان بسر ميبرد.

رونامۀ واشنگتن پوست امروز نوشته است که يک عضو قومانداني عالي اسامه بن لادن در ماۀ دسمبر سال گذشته طي نامه اي عنواني ابومصعب الزرقاوي رهبر القاعده در عراق، محل بودوباش کدر رهبري القاعده را وزيرستان خوانده است.

اين نامه توسط عطيه، که مامورين ضد دهشت افگني معتقدند، عطيه عبدالرحمن است، که در سال هاي ۱۹۸۰ به بن لادن پيوست، امضا شده است.

نويسنده دران نامه نوشته که او با قومانداني عالي القاعده در منطقۀ وزيرستان پاکستان زندگي ميکند. اگر اين موضوع حقيقت داشته باشد، نامه محل بودوباش رهبري القاعده را حد اقل در وقت نوشتن نامه، تائيد ميکند.

مقامات استخباراتي ايالات متحده از مدتي معتقد بودند که کدر رهبري القاعده در يکي از ولايات قبايلي پاکستان در نزديک سرحد افغانستان زندگي ميکند.

XS
SM
MD
LG