لینک های دسترسی

دو عسکر کانادائي در جنوب افغانستان کشته شدند.


قواي نظامي کانادا ميگويد از اثر حملۀ شورشيان در ولايت قندهار دو عسکر آن کشور کشته و حد اقل پنج تن ديگر زخمي شدند.

مقامات ميگويند اين عساکر در تقريباً ۲۰ کيلومتري غرب قندهار هدف آتش هاوان، راکت هاي خفيف و اسلحۀ خفيفه قرار گرفتند.

بسياري از عساکر ناتو در ولايت قندهار کانادائي هستند.

در عين زمان ناتو ميگويد سر از روز پنجشنبه قوماندۀ کامل قواي مساعدت امنيتي بين المللي را در سراسر افغانستان بعهده خواهد گرفت.

يک مقام ارشد ناتو امروز گفت آن اتحاديه با اين اقدام مسؤليت تقريباً ۱۲ هزار عسکري را بعهده ميگيرد که تا بحال تحت قوماندۀ قواي نظامي ايالات متحده در افغانستان قرار داشتند.

با اين قواي علاوگي ايالات متحده، ناتو در حدود ۳۳ هزار عسکر را تحت قوماندۀ خود قرار ميدهد که بزرگترين عمليات زميني در تاريخ ۵۷ سالۀ آن اتحاديه بشمار ميرود.

XS
SM
MD
LG