لینک های دسترسی

Breaking News

احمدي نژاد: بر تهران بخاطر پروگرام ذروي اش اعمال فشار ميشود.


محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ميگويد بعضي از قدرت هاي جهان بر تهران بخاطر پروگرام ذروي اش اعمال فشار ميکند و بار ديگر گفت که ايران روي اين موضوع بر فشار بين المللي سر خم نخواهد کرد.

آقاي احمدي نژاد، طي سخنراني در شهر شهريار گفت زورگويان سه يا چهار کشور است. او ازين کشورها نام نبرد ولي گفت شوراي امنيت ملل متحد حق مداخله به پروگرام ذروي ايران را ندارد.

او در حالي صحبت ميکرد که نمايندگان پنج کشور عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد يعني ايالات متحده، برتانيه، فرانسه، روسيه و چين همراه با آلمان مذاکرات را روي تعزيرات احتمالي عليۀ ايران بخاطر پروگرام ذروي آن کشور، آغاز نمودند.

رئيس جمهور ايران گفت کشورش مايل است در يک چهارچوب علمي، قانوني، حقوقي و منطقي مذاکره کند. ايران ضرب الاجل تاريخ ۳۱ آگست ملل متحد را جهت متوقف ساختن غني سازي يورانيم نا ديده گرفت.

کشورهاي غربي ادعا ميکنند که ايران مخفيانه براي توليد اسلحۀ ذروي کار ميکند ولي تهران آنرا تکذيب مينمايد.

XS
SM
MD
LG