لینک های دسترسی

Breaking News

سوريه دعوت اسرائيل را براي بازديد رد کرده است.


سوريه دعوت اسرائيل را براي بازديد بشار الاسد، رئيس جمهور از اسرائيل رد کرده است.

مدير مسؤل روزنامۀ البعث، ارگان نشراتي حزب حاکمه طي سرمقاله اي در صفحۀ اول نگاشته که چنين بازديدها بين سوريه و اسرائيل صلح را ببار نمياورد.

مدير مسؤل روزنامه نوشته اسرائيل ميداند که هيچ تبعۀ سوريه چنين دعوتنامه را قبول نميکند.

بروز سه شنبه، شيمون پيريز، معاون صدراعظم اسرائيل طي يک مصاحبۀ تلويزيوني از رئيس جمهور سوريه دعوت کرد تا از پارلمان اسرائيل در بيت المقدس ديدن کند.

در سال ۱۹۷۷، انورالسادات، رئيس جمهور وقت مصر يک بازديد تاريخي از بيت المقدس نموده در پارلمان اسرائيل بيانيه ايراد کرد. آن سفر به موافقتنامۀ صلح سال ۱۹۷۹ بين مصر و اسرائيل منجر شد و در نتيجه اسرائيل صحراي سينا را بمصر برگرداند.

اما در سرمقالۀ البعث تذکر رفته که سفر سادات نتوانست براي مردم مصر و يا کشورهاي عربي صلح را به ارمغان بياورد.

XS
SM
MD
LG