لینک های دسترسی

Breaking News

حکم محاکمۀ صدام حسين در ماۀ نومبر اعلام خواهد شد.


مقامات محکمه در بغداد ميگويند احتمال دارد حکم محکمه در محاکمۀ اول صدام حسين، رهبر سابق عراق بتاريخ پنجم نومبر مطابق ۱۴ عقرب اعلام گردد.

در قضيۀ اول، صدام و هفت همدستش بارابطه به قتل ۱۴۸ شيعه از دهکدۀ دوجيل، در قبال سؤ قصد سال ۱۹۸۲ عليۀ صدام حسين، به جرايم عليۀ بشريت، بشمول قتل و شکنجه متهم اند. اگر رئيس جمهور سابق عراق گنهگار ثابت گردد، شايد به اعدام محکوم گردد.

امروز مقامات محکمه در عراق گفتند ممکن است حکم محکمه در مورد هفت همدست صدام نيز در عين روز اعلام گردد. همدستان صدام نيز بجرايم عليۀ بشريت متهم هستند.

صدام و شش همدستش همچنان با اتهامات نسل کشي بارابطه بعمليات سال ۱۹۸۰ عليۀ کردهاي عراقي بطور جداگانه محاکمه ميگردند. مقامات ميگويند برادر رئيس مدعي العمومان که در قضيۀ دوم کار ميکند امروز در غرب بغداد بضرب گلوله کشته شد.

XS
SM
MD
LG