لینک های دسترسی

Breaking News

اسرائيل و حماس همديگر را مسؤل ناکامي تبادلۀ اسرا ميدانند.


يک مامور اسرائيلي و رهبر گروۀ فلسطيني حماس روي اينکه چه کسي مسؤل ناکامي توافق تبادلۀ اسرا هستند، اختلاف نظر دارند.

بنيامين بن اليزر، وزير زيربناي اسرائيل امروز در قاهره بخبرنگاران گفت حماس تبادلۀ اسرا را رد کرد. اين وزير اسرائيل گفت خالد مشعل، رهبر حماس پيمان را در آخرين دقايق ويتو کرد.

اما يک مامور حماس در قاهره مسؤليت ناکامي را بدوش اسرائيل افگند. سعيد سيام، وزير داخلۀ فلسطينيان گفت اسرائيل توافق را ناکام ساخت زيرا از تضمين رهائي زندانيان فلسطيني در بدل عسکر اسرائيلي امتناع ورزيد.

مصر براي ماه ها بين اسرائيل و حماس ميانجي گري ميکرد.

جناح هاي مسلح فلسطيني در باريکۀ غزه يک عسکر اسرائيلي را در ماۀ جون در جريان حمله اي بداخل اسرائيل اختطاف کرده بودند.

XS
SM
MD
LG