لینک های دسترسی

Breaking News

سودان به رئيس نمايندگي ملل متحد دران کشور هدايت داده تا سودان را ترک کند.


حکومت سودان به يان پرانک، نمايندۀ ملل متحد دران کشور هدايت داده تا ظرف سه روز سودان را ترک کند.

يک سخنگوي وزارت خارجۀ سودان گفت پرانگ بخاطري اخراج ميشود که در يک صفحۀ انترنتي شخصي خود نوشته که سودان موافقتنامۀ صلحي را که براي دارفر امضا نموده، تطبيق نکرده است.

هفتۀ گذشته سودان بخاطر تبصره هاي اين نمايندۀ ملل متحد در مورد قواي نظامي سودان در دارفر احتجاج نموده بود.

پرانک در صفحۀ شخصي انترنت خود نوشت که اردوي سودان در دو جنگ عليۀ شورشيان در دارفر شکست خورد و در نتيجۀ آن معنويات اردو پائين است. او همچنان گفت که بعضي از عساکر از جنگ امتناع ميورزند.

يک سخنگوي نظامي ادعاهاي پرانک را بروز جمعه تکذيب کرده گفت پرانک در امور نظامي مداخله ميکند.

خرطوم در ماۀ آگست يک تهاجم نظامي را عليۀ شورشياني آغاز کرد که از امضاي توافق صلح با حکومت امتناع ورزيده اند.

XS
SM
MD
LG