لینک های دسترسی

احزاب سري لانکا به پيشواز مذاکرات صلح با شورشيان متحد شدند.


حکومت سري لانکا و حزب عمدۀ مخالف حکومت موافقه نموده اند تا در قسمت مذاکرات صلح با شورشيان ببرهاي تامل موقف مشترکي را اتخاذ کنند.

حکومت اين توافق را با حزب متحد ملي مخالف خود امروز، کمتر از يک هفته قبل از مذاکرات صلح با شورشيان تامل در ژنيو، امضا نمود.

گزارش ها از کولمبو حاکيست که اين توافق قبل از مذاکرات، يک اتحاد نادر سياسي را در بين اکثريت سنهالي ها، ايجاد خواهد کرد. گزارش ها مشعر است که توافق به سنهالي ها جائي براي مانور سياسي و پشتيباني مردمي اي را که براي مذاکرات با شورشيان لازم دارد، فراهم خواهد کرد.

اين احزاب مجموعاً ۱۲۵ کرسي از پارلمان ۲۲۵ عضوي را کنترول ميکنند. در صورتي که حکومت در صدد اصلاحات قانون اساسي شود تا تامل ها را در قدرت شامل سازد، توافق آنها اهميت حياتي دارد، زيرا تعديل قانون اساسي مستلزم اکثريت دو ثلث است.

XS
SM
MD
LG