لینک های دسترسی

رئيس مجلس شوراي لبنان خواستار مذاکرات سياسي شد.


رئيس مجلس شوراي لبنان خواستار مذاکرات وحدت ملي بمنظور خنثي ساختن تشنجي شد که در کشور اختلافات ايجاد نموده است.

نبيه بري امروز از رهبران حکومت تقاضا کرد تا نشست با ساير گروه هاي سياسي را بروز دوشنبۀ آينده، تحت غور قرار دهند. بري شيعه و متحد گروۀ شيعۀ حزب الله است.

رئيس شوراي ملي لبنان گفت ممکن است اين مذاکرات تا ۱۵ روز دوام کند و بر تشکيل يک حکومت وحدت ملي و يک قانون جديد انتخابات توجه را متمرکز سازد.

او هشدار داد که امتناع حکومت شايد به مظاهرات خياباني منجر گردد.

اکثريت ضد سوريه در پارلمان لبنان هرنوع تغير در کابينه را رد کرده است.

بري گفت حسن نصرالله، رهبر حزب الله نماينده اي باين مذاکرات خواهد فرستاد ولي بخاطر احتمال سؤ قصد از جانب اسرائيل اشتراک نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG