لینک های دسترسی

مقامات افغاني ميگويند در حملات ناتو حد اقل ۶۰ نفر از اهالي کشته شدند.


مقامات محلي در افغانستان ميگويند در عمليات اوائل هفتۀ ناتو حد اقل ۶۰ نفر در جنوب افغانستان هلاک شدند.

بسم الله افغان مل، معاون شوراي ولايتي قندهار و نياز محمد سرحدي، ولسوال پنجوائي گفتند اين مردم ملکي بروز سه شنبه در يک سلسله حملات ناتو، بشمول حملات هوائي در ولايت قندهار کشته شدند.

قواي بين المللي مساعدت امنيتي مربوط ناتو گفت عساکر آن قوا بروز سه شنبه در جنگ هاي شديد در پنجوائي ۴۸ تندرو مظنون طالب را بقتل رسانيد.

ناتو گفت گزارش هاي مؤثقي بدست رسيده که در جريان تصادمات چندين تن از اهالي کشته شدند.

يک سخنگوي ناتو طالبان را متهم کرد که از اهالي منحيث سپر انساني استفاده ميکند.

مقامات افغاني اين تلفات را تحت تحقيق قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG