لینک های دسترسی

Breaking News

وزير خارجۀ روسيه از قطعنامۀ اروپائي در مورد ايران انتقاد کرد.


وزير خارجۀ روسيه از يک قطعنامۀ ملل متحد که توسط اروپائيان تسويد شده و بر ايران تعزيرات وضع ميکند انتقاد نموده ميگويد با توافق موجوده بين قدرت هاي عمدۀ جهاني تطابق ندارد.

سرگي لڤروف، طي صحبت در تلويزيون روسيه گفت هدف شش قدرت جهاني بايد جلوگيري از دسترسي ايران به تکنالوژي حساس ذروي تا وقتي باشد که مفتشين ملل متحد تمام موضوعات مورد علاقه را به آنها توضيح دهند.

او ميگويد مسودۀ قطعنامه با آن اهداف تطابق ندارد.

اين قطعنامه در هفتۀ جاري توسط سه عضو گروه يعني برتانيه، فرانسه و آلمان تسويد شده بود. سه عضو ديگر اين قدرت ها شامل ايالات متحده، روسيه و چين است.

آژانس انترفکس از قول معين وزارت خارجۀ روسيه گزارش داد که پروژۀ روسيه جهت اعمار دستگاۀ ذروي توليد برق بوشهر در ايران يکي از چندين مانع اين موافقتنامه ميباشد.

اين سند خواستار منع انتقال راکت و تکنالوژي ذروي به ايران و قطع تمويل چنين پروژه ها ميشود.

XS
SM
MD
LG