لینک های دسترسی

Breaking News

دپلومات ها ميگويند مذاکرات صلح صوماليه نزديک به سقوط است.


دپلومات ها ميگويند مذاکرات جهت جلوگيري از جنگ بين حکومت صوماليه و جنبش قدرتمند اسلاميست آن کشور در شرف سقوط است.

ميانجي ها هنوزهم کوشش ميکنند دو جانب را وادار بسازند که در خرطوم، پايتخت سودان مقابل هم نشسته و مذاکره کنند.

امروز اسلاميست ها پيشنهاد کردند که مذاکرات تا وقتي بتعويق بيفتد که يک کميتۀ بين المللي تعيين گردد تا معلوم کند که آيا عساکر ايتيوپيا در خاک صوماليه هستند يانه.

اسلاميست ها ميگويند ايتيوپيا هزاران عسکر را جهت محافظت حکومت مؤقت ضعيف صوماليه به آن کشور اعزام کرده است. ايتيوپيا آنرا تکذيب نموده ميگويد صرف چند صد مربي نظامي را فرستاده است.

اسلاميست ها گفته اند که تا وقتي ايتيوپيائي ها قلمرو صوماليه را ترک نکرده اند مذاکره نخواهند نمود.

دو جانب همچنان روي اين اختلاف دارند که رهبري مذاکرات بدست چه کساني باشد. بروز سه شنبه، حکومت پيشنهادي را رد کرد که سودان وظيفۀ رهبري را از جامعۀ عرب و کينيا بدست گيرد.

دپلومات ها بيم دارند که سقوط مذاکرات بجنگ تمام عيار در صوماليه و سراسر منطقۀ موسوم بشاخ افريقا منجر خواهد شد.

XS
SM
MD
LG