لینک های دسترسی

Breaking News

بم گزار انتحاري دو فرد پوليس را در کويتۀ پاکستان کشت.


يک بم گزار انتحاري سوار بر موتر دو فرد پوليس را در کويتۀ ولايت بلوچستان پاکستان کشته است. خود بم گزار نيز کشته شد.

يک صاحب منصب ارشد پوليس به صداي امريکا گفت بم گزار بسوي دفتر قوماندان پوليس کويته در حرکت بود که يک پوليس ترافيک کوشش کرد او را متوقف سازد و او هم بم را منفجر ساخت.

تا بحال کسي ادعاي مسؤليت نکرده است. در گذشته حکومت مسؤليت حملات مشابه را بدوش شورشياني ميافگند که براي خودمختاري آن ولايت ميجنگند.

در يک واقعۀ ديگر پوليس يک بم ۱۸ کيلوگرامه را که بيک موترسيکل در يک مارکيت مزدحم کويته بسته شده بود، خنثي ساخت. پوليس ميگويد کسي به آنها تلفون کرده گفت که يک موترسيکل مظنون در مارکيت ديده ميشود.

XS
SM
MD
LG