لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر اسرائيلي در روز دوم تهاجم بشمال غزه، چهار فلسطيني را کشتند.


کارمندان خدمات عاجل طبي فلسطيني ميگويند عساکر اسرائيلي در روز دوم تهاجم بشمال باريکۀ غزه حد اقل چهار فلسطيني را کشته اند.

دو تن از مقتولين تندرواني بودند که در جنگ با عساکر در شهرک بيت هنون کشته شدند. فلسطينيان ميگويند دو تن از اهالي نيز کشته شدند که يکي ازانها يک مرد سالخورده بود.

اين تلفات تعداد مقتولين را از اوائل ديروز به اينطرف، که عساکر اسرائيلي بحمايت تانک و هليکوپتر به بيت هنون تهاجم کردند، به ۱۲ نفر بلند ميبرد.

حد اقل هفت تندرو در جملۀ مقتولين قرار دارند و بيش از ۵۰ فلسطيني مجروح شده اند. تندروان همچنان بروز چهارشنبه يک عسکر اسرائيلي را کشتند.

قواي نظامي اسرائيل ميگويد آن تندروان فلسطيني را هدف قرار ميدهد که از بيت هنون براي شليک راکت بجنوب اسرائيل، استفاده ميکنند. امروز دو راکت ديگر از فراز سرحد به جنوب اسرائيل شليک شد ولي از تلفات يا جراحاتي گزارش داده نشده است.

XS
SM
MD
LG