لینک های دسترسی

عکاس ايتاليائي در افغانستان آزاد شد.


ايتاليه ميگويد يک عکاس ايتاليائي که ماۀ گذشته در افغانستان اختطاف شده بود، آزاد شده است.

وزارت دفاع ايتاليه گفت گبريل تورسيلو امروز آزاد گرديد ولي تفصيلي ارائه نکرد.

تورسيلو طي مصاحبه اي که امروز در يک روزنامۀ انترنت ايتاليه چاپ شده ميگويد که وقتي در اسارت بود هيچگاه روشني روز را نديده بود. او ميگويد گروگان گيرندگانش او را در زنجير نگهداشته بودند.

تورسيلو و ترجمانش بين روزهاي ۱۲ و ۱۴ اکتوبر ناپديد شدند.

اختطاف کنندگان تورسيلو تقاضا کرده بودند که ۱۸۰۰ عسکر ايتاليه از افغانستان خارج شود. در عين زمان، در ولايت هرات، تندروان مظنون مسلح به ماشيندار شش فرد پوليس را که مشغول گزمه بودند، کشته اند. قوماندان امنيۀ منطقه نيز در جمله مقتولين قرار دارد. سه فرد پوليس مجروح شده اند.

XS
SM
MD
LG