لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور قرغزستان مصالحه روي قانون اساسي را  تحت غور قرار داد


کرمان بيک باقي يوف، رئيس جمهور قرغزستان پارلمان را منتظر نشانده تا مصالحۀ جديد روي قانون اساسي را تحت غور قرار دهد.

قانون اساسي جديد قدرت رئيس جمهور را کاهش ميدهد و قدرت پارلمان را وسيع تر ميسازد.

پشتيبانان و مخالفين رئيس جمهور امروز چهارشنبه در حالي روي تفصيل اين توافق موافقه کردند که مظاهره کنندگان هر دو جانب از طريق مظاهرات خياباني بفشار شان ادامه دادند. آنها اميدوار بودند که آنرا در عين روز بمعرض راي گيري قرار دهند.

اين التوا در بين مخالفيني که براي هفتمين روز متواتر در ميدان مرکزي بيشکيک اجتماع کرده بودند، سؤ ظن ايجاد کرد.

آنها استعفي آقاي باقي يوف را تقاضا نموده ميگويند او تعهد اصلاحات ديموکراتيک را که هنگام رسيدن بقدرت در سال گذشته نموده بود، برآورده نساخت.

بروز سه شنبه، پوليس ضد شورش بمنظور متفرق ساختن دو گروه که حين احتجاج برخورد نموده بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG