لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح ده ها نفر را از يک عمارت دولتي عراق اختطاف کردند.


مردان مسلح ملبس به يونيفورم کماندوي پوليس عراق ده ها نفر را از يک عمارت دولتي در بغداد اختطاف کردند.

پوليس عراق در آغاز گفته بود که معتقد است حد اقل ۱۰۰ نفر اختطاف گرديده ولي مقامات بعدتر گفتند که تعداد شايد بمراتب کمتر باشد و حد اقل ۱۵ نفر بدون آسيبي آزاد شده اند.

پوليس عراق ميگويد افراد مسلح در يک انستيتوت وزارت تحصيلات عالي گروگانان را مجبور ساختند در تقريباً ۲۰ موتر داخل شوند و متعاقباً فرار کردند.

وزارت داخله ميگويد پنج صاحب منصب عاليرتبه را بارابطه باين اختطاف دستگير کرده است.

مقامات ميگويند افراد مسلح، سني ها و شيعيان را گروگان گرفتند که نشان ميدهد حمله خشونت فرقوي نه بلکه يک حملۀ دهشت افگني بود.

بعدتر در عين روز سه شنبه پوليس عراق گفت در انفجارات جداگانۀ بم هاي تعبيه شده در موتر در مرکز بغداد، حد اقل ۱۷ نفر کشته و ۴۸ تن ديگر زخمي شدند.

در رمادي، يک سنگر مستحکم شورشيان در غرب بغداد، مامورين طبي ميگويند در جنگ هاي ديشبي بين شورشيان و قواي ايالات متحده، حد اقل ۳۰ نفر کشته شدند.

در نزديک شهرک مندلي، واقع در سرحد ايران از اثر حملۀ غيرمترقبۀ شورشيان بر يک بس هفت نفر کشته و دو تن ديگر مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG