لینک های دسترسی

بلير با گروۀ مطالعۀ عراق صحبت کرد


توني بلير، صدراعظم برتانيه با گروۀ مطالعۀ عراق، که يک کميتۀ شامل اعضاي دو حزب عمدۀ ايالات متحده بوده و بر استراتژي عراق مرور ميکند، صحبت کرد.

دفتر صدراعظم برتانيه نگفت که درين گفت و شنود از طريق اتصال ويديوئي چه چيزي مورد بحث قرار گرفت.

رياست مشترک گروۀ مطالعۀ عراق را جيمز بيکر، وزير خارجۀ اسبق، مربوط حزب جمهوريخواه با علائق نزديک با خانوادۀ بش و لي هملتن عضو سابق مجلس نمايندگان کانگرس از حزب ديموکرات بعهده دارند.

اعضاي اين کميته بروز دوشنبه با جورج بش، رئيس جمهور در قصر سفيد ملاقات کردند. انتظار ميرود اين کميته در جريان سال جاري سفارشات خود را ارائه کند. آقاي بش گفت براي کساني که پيشنهاد ميکنند اين اهميت دارد که درک کنند بهترين طريق نظامي بشرايط در عراق متکي است.

بروز دوشنبه توني بلير در لندن، خواستار گفت و شنود با ايران و سوريه روي ختم خونريزي در عراق گرديد. او همچنان گفت يک استراتيژي وسيعتر شرق ميانه بايد خشونت را کاهش داده و با دهشت افگني مبارزه کند.

XS
SM
MD
LG