لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد:سودان در اصول بقواي ملل متحد و اتحاديۀ افريقائي موافقه کرد.


کوفي انان، سرمنشي ملل متحد ميگويد سودان در اصول موافقه نموده تا بيک قواي مشترک حافظ صلح ملل متحد و اتحاديۀ افريقائي براي دارفر، اجازه بدهد.

آقاي انان اين موضوع را ديشب به تعقيب يک جلسۀ دپلوماتيک با مامورين سودان، اتحاديۀ افريقائي، اتحاديۀ اروپائي، ايالات متحده و جامعۀ عرب، در ايتيوپيا اعلام کرد.

سرمنشي ملل متحد که دورۀ خدمتش تا چند هفتۀ ديگر بپايان ميرسد ميگويد تا ۱۷ هزار عسکر و سه هزار فرد پوليس، شامل اين قوه خواهد بود. اما خرطوم در مورد اندازۀ قوه و يا تقسيم اوقات سوقيات آن موافقه نکرده و در مورد اينکه قوماندۀ آن بدست چه کسي خواهد بود، اظهار نگراني نموده است.

اتحاديۀ افريقائي هم اکنون هفت هزار عسکر حافظ صلح در دارفر دارد ولي آنها نتوانسته اند که خشونت را در منطقه مانع شوند.

يک سخنگوي ايالات متحده ميگويد جورج بش، رئيس جمهور ازين توافق استقبال کرده است. او ميگويد اين قوا عمدتاً متشکل از قواي افريقائي خواهد بود و رهبري آن نيز بدست افريقائي ها قرار خواهد داشت ولي قومانده و تمويل آن توسط ملل متحد صورت خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG