لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي  حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان براي ايجاد  يک جبههء متحد عليه  د هشت افگني


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از رهبران جهان خواسته است در جنگ بمقابل دهشت افگني يک جبهه متحد را تشکيل بدهند .

آقاي کرزي که يک کانفرانس بين المللي را بر اعمارمجدد افغانستان امروز شنبه دردهلي جديد مي گشود گفت : امنيت جنوب آسيا وهمه جهان در خطر قرار گرفته است . او خطاب به شاملين کانفرانس دردهلي جديد گفت : کشور اش بدون مشارکت دوامدار متحدين راسخ خود .در جنگ بمقابل دهشت افگنان در داخل سرحدات اش، قادر نخواهد شد برنده گردد.

من موهن سنگه صدراعظم هند گفت افغانسنان هنوز با چالش هاي زياد مقابل است ، بشمول خشونت هاي فزاينده در بخش هاي از جنوب و جنوب شرق آن کشور .

هدف کانفرانس دو روزه دردهلي جديد جلب سرمايه گذاري و تقويه اقتصاد در حال تقلاي افغانستان است . در اين کانفرانس اعضاي هشت گانه گروه پيشرفته ترين کشور هاي صنعتي جهان ، موسسه ملل متحد و چندين موسسه مالي جهان شرکت کرده اند .

رئيس جمهور کرزي دريک کانفرانس خبري بروز جمعه با من موهن سنگ صدراعظم هند خواستار همکاري کشور پاکستان در فرونشاندن قيام و شورش احيا شده چريک ها در افغانستان گرديد .

کرزي گفت او بخاطرنفوذ طالبان شورشي از آن طرف مرز بداخل فغانستان پاکستان را ملامت نمي کند اما گفت خواستار کمک مي باشد .

سنگه از بروز خشونت فزاينده در افغانستان ابراز نگراني کرد اما گفت حکومت او به کمک به کابل در مساعي آن براي اعمار و انکشاف مجدد ادامه خواهد داد .

مقامات افغانستان بتکرار اسلام آباد را بخاطر عدم سعي کافي جهت ريشه کن ساختن آموزش و تمويل تندروان طالب در پاکستان متهم ساخته است . پاکستان اين اتهامات را رد کرده و گفته است شورشيان اسلحه خودرا در آن طرف مرز ودر افغانستان بدست مي آورند

XS
SM
MD
LG