لینک های دسترسی

Breaking News

افراد مسلح بر مقامات شيعۀ حکومت عراق حمله کردند.


دو مقام ارشد شيعه در حکومت عراق از واقعات جداگانۀ سؤ قصد جان بسلامت بردند.

حکيم الزميلي معين وزارت صحيه بخبرنگاران گفت کاروان وسايط او امروز در منطقۀ الفاضل بغداد مورد حملۀ ناگهاني قرار گرفت.

همچنان بروز دوشنبه يک بم کنار جاده کاروان حامل وسايط محمد العبيدي، يک وزير دولت را در جنوب بغداد هدف قرار داد. کسي مجروح نگرديد.

بروز يکشنبه عمّار العسافر، يک معين ديگر وزارت صحيه از منزلش در بغداد اختطاف شد.

يک طنز نويس محبوب و ستارۀ تلويزيون بروز دوشنبه در بغداد بضرب گلوله کشته شد. وليد حسن کوشش ميکرد توسط طنز فضاي تاريکي را که خشونت و ناتواني در عراق مستولي ساخته روشن سازد.

قبلاً پوليس عراق اجساد ۱۴ نفري را کشف کرد که اظهار عقيده ميشد توسط افراد ملبس به يونيفورم پوليس در بغداد اختطاف شده بودند.

XS
SM
MD
LG