لینک های دسترسی

نيپال پادشاه را مسؤل سرکوبي احتجاج کنندگان طرفدار ديموکراسي ميخواند


يک کميسيون حکومت در نيپال گيانندرا پادشاۀ آن کشور را مسؤل سرکوبي ماۀ اپريل مظاهر چيان طرفدار ديموکراسي خوانده و سفارش کرده که او مجازات گردد.

اين گزارش که امروز به گريجا پرساد کوي رالا، صدراعظم ارائه شد سفارش ميکند که عليۀ پادشاه، قوماندان قواي نظامي، پوليس و ادارۀ تحقيقات اقدامات صورت گيرد.

مقامات گفتند صدراعظم تعهد کرد سفارشات اين گزارش را تطبيق نمايد.

در احتجاجات ضد حکومت در حدود ۲۰ نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند. آن فعاليت ها پادشاه را مجبور ساخت حکمروائي مستقيم را ترک کرده و پارلمان را دوباره احيا کند.

پادشاۀ نيپال در ماۀ فبروري ادعا نمود که حکومت در قسمت شورش خونين ماويست ها اقدامات درست ننموده و حکومت را منحل کرد و کنترول مستقيم کشور را بدست گرفت.

انتظار ميرود حکومت و شورشيان فردا يک موافقتنامۀ صلح را امضا کنند.

XS
SM
MD
LG