لینک های دسترسی

Breaking News

وزير ضد سوريه در کابينۀ لبنان بضرب گلوله کشته شد.


پي ير جٌمَيّل، وزير کابينۀ لبنان و رهبر مسيحيان آن کشور امروز در يک حومۀ بيروت بضرب گلوله کشته شد.

شاهدان عيني ميگويند او توسط مردي در يک محلۀ مسيحي نشين کشته شد که موتر خود را بر موتر جميل اصابت داده و بعداً از موتر خود پائين شد و گلوله باري نمود. اين وزير ۳۴ ساله بيک شفاخانه انتقال داده شد و متعاقباً دران شفاخانه وفات يافت.

او تازه ترين سياستمدار از يک تعداد سياستمداران مخالف سوريه است که طي دو سال گذشته بقتل رسيدند. يک تحقيقات ملل متحد مقامات سوريه را در يکي ازين قتل ها، يعني قتل سال گذشتۀ رفيق حريري، صدراعظم سابق لبنان در بيروت دخيل دانسته است.

سوريه طي پيامي که توسط آژانس خبرگزاري رسمي آن کشور منتشر شد، قتل جُميل را محکوم کرده است.

در واشنگتن، Nicholas Burns نکلس برنز، معين وزارت خارجۀ ايالات متحده اين حمله را منحيث يک عمل دهشت افگني تقبيح نمود. او پشتيباني ايالات متحده را از حکومت فؤاد سينيورا، صدراعظم لبنان، يکبار ديگر تائيد کرد.

قبلاً در ماۀ جاري شش وزير طرفدار سوريه در کابينۀ لبنان بعنوان حمايت از تقاضاي وزراي مربوط گروۀ تندرو شيعۀ حزب الله براي قدرت ويتو، استعفي کردند. حزب الله خواستار ختم حکومت آقاي سينيورا گرديده است.

XS
SM
MD
LG